Pro domo sua Новини Наша гордост Градът Редакторска му работа Еразъм Контакти

Портал към академическата общност
на Шуменския университет

Последни

26 Март 2018 /Понеделник/ 16:04:16
прочитания: 1592
Автор: Бюлент Бейтула

07 Ноември 2017 /Вторник/ 09:03:46
прочитания: 1906
Автор: Девора Милчева, IV курс Журналистика

27 Октомври 2017 /Петък/ 09:28:37
прочитания: 1036
Автор: Андрей Андреев, IV Журналистика

Денят на будителите и модното мрачно увлечение

През последните години в края на последния ден от октомври, нощта преди Денят на Вси Светии, позната още и като Хелоуин, набира все по-голяма популярност сред българите. Част от обществото приветства идващия от Запад празник и го отбелязва радушно.

27 Октомври 2017 /Петък/ 09:28:37
1036 прочитания

Друга част от българите, е консервативно настроена спрямо, изпълнената с мрачна символика нощ . Главните притеснения на традиционалистите сред българите се базират върху страха от евентуално засенчване на деня на народните будители - 1 ноември - от Деня на Вси Светии. Напълно естествено сънародниците ни с по-либерални възгледи не са силно консолидирани върху едно общо становище.

Докато някои от притесненията на консервативно мислещите българи са, че  Хелоуин би изместил деня на народните будители, други от съображенията им са свързани с религиозната гледна точка. Тиквените фенери и призрачните костюми са две от главните неща, които според част от обществото наподобяват следването на религиозен култ или ритуали, които силно противоречат на християнството. Тази обредност обаче е културно наследство, останало времената на древните келти по същия начин, по който огромна част от православната, в частност българската обредност, е културно наследство от древните траки, прабългари,славяни и ред други племена и народи.

Поради тази причина, някои от либерално настроените граждани на България, виждат в Хелоуин просто една културна заемка, която  по никакъв начин не възпрепятства отбелязването на Деня на народните будители.

Съвсем естествено е в едно общество да съществуват различни мнения по дадени въпроси. Притесненията дали Хелоуин ще измести деня на народните будители са основани по-скоро и са въпрос на емоционална оценка. Сигурно е, че Денят на народните будители 1-ви ноември, е една от знаковите дати за българската просвета, и че българската нация ще продължи да го чества.

А пък нека празниците пък мирно си разделят денонощието поравно!Автор: Андрей Андреев, IV Журналистика,
Източник: Академос