Pro domo sua Новини Наша гордост Градът Редакторска му работа Еразъм Контакти

Портал към академическата общност
на Шуменския университет

Последни

27 Май 2014 /Вторник/ 15:55:39
прочитания: 873
Автор: Виолин Филев, Фатме Мехмед, II Журналистика

03 Април 2014 /Четвъртък/ 10:17:56
прочитания: 1064

10 Декември 2012 /Понеделник/ 14:11:26
прочитания: 2416
Автор: Юзлем Белгинова

Награда за научно творчество на докторант от Катедрата по журналистика

03 Април 2014 /Четвъртък/ 10:17:56
1064 прочитания
    
С награда за научно творчество от ХV-тата национална конференция на Бургаския свободен университет (28 март, 2014 година) си тръгна докторантът от Катедрата по журналистика и масови комуникации Владимир Росенов Василев. Той се представи в направление Обществени комуникации (връзки с обществеността и журналистика), Психология, Социални дейности. Студенти и докторанти от университетите в страната представиха свои иновационни научни разработки в общо 11 тематични направления. Първата награда отнесоха студентите на УНСС – София. Сред наградените участници в направление Обществени комуникации са студенти, магистри и докторанти от БСУ, Пловдивския университет и Шуменския университет.

Сред темите, заинтригували научното жури и публиката в Бургас бяха теми като:  „Изкуството да имаш последователи: проекция на лидера на мнение в/ извън медиите” (на творчески студентски екип от УНСС);  „Да построим, да разрушим, да прескочим стената – предизвикателствата пред едно студентско радиопредаване”; „ Проучване на нагласите на потребителите в социалните мрежи преди изборите за Европарламент” (на студенти и докторанти от БСУ); „Пазенето/разкриването/ на тайни и изричането на лъжи: Преценка за моралното развитие и отчитане на последиците от Аз-а” (авторката бе от Пловдивския университет). Темата на Владимир Виралната реклама в интернет” привлече изключително вниманието със своята необследваност и убедителна практическа аргументация на автора, посветен в опита на интернет технологиите. Владимир Василев е докторант на доц. д-р Пламен Шуликов и двамата работят в областта на теорията на рекламата и иновациите в рекламната комуникация. Владимир е създател и модератор на сайта за литература и научно творчество към Факултета за хуманитарни науки – Литермедия.Източник: Академос