Pro domo sua Новини Наша гордост Градът Редакторска му работа Еразъм Контакти

Портал към академическата общност
на Шуменския университет

Последни

Стажове за обучение по превод в Европарламента

03 Май 2013 /Петък/ 09:33:36
3913 прочитания

Европейският парламент предлага стажове за обучение по превод. Те са предназначени конкретно за кандидати, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение.

Стаж
Продължителността на стажовете за обучение по писмен превод е от един до три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца. Програмата за обучение по писмен превод се провежда в Люксембург.

Изисквания
Стажът е предназначен за младежи, които към момента на подаване на кандидатурите вече притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет, или имат висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен.
Кандидатите трябва да бъдат граждани на една от държавите - членки на Европейския съюз, или на една от страните кандидатки за членство в ЕС.
Изисква се да са навършили 18 години към датата на започване на стажа. Освен това е задължително да владеят отлично един от официалните езици на ЕС или официалния език на страна кандидатка за членство и да притежават задълбочени познания по два други официални езика.

Кандидатстване

Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, който е достъпен на сайта на европарламента. Ако бъдете предварително одобрени, ще трябва да представите документ за кандидатстване, копие от паспорт или лична карта, копия на дипломи и удостоверения и копие от приложението към дипломата (оценките), ако разполагате с такова.

Краен срок: 15 май 2013 г. за стажа, който започва на 1 октомври

Допълнителна информация
Подробности можете да научите на сайта на Европарламента.Източник: dnevnik.bg